SOLIDNE NIEZAWODNE KOLOROWE

BEZPIECZEŃSTWO / SAFETY INFO & GENERAL OPERATING INSTRUCTIONS

 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ogólna instrukcja obsługi (PL) 

Safety information and general instruction manual (EN) 

 

 Sicherheitsinformation und allg. Betriebsanleitung (DE)